Česká verze   English version

Villa Dreucici

Prohlášení o přístupnosti stránek


Přístupnost stránek je jedním z nejdůležitějších prvků. A nejde jen o zpřístupnění stránek uživatelům se zdravotním handicapem, ale i těm, kteří jsou svým způsobem handicapováni např. pomalým připojením k internetu, používáním alternativních webových prohlížečů nebo starších typů operačních systémů.

Webová prezentace Villa Dreucici a.s. je  vytvořena s ohledem na maximální přístupnost obsahu. Splňuje všechna důležitá pravidla nejznámějších metodik v ČR - Blind Friendly Web a WCAG 1.0.
Struktura  je vytvořena validním XHTML kódem, vizuální prezentace pomocí kaskádových stylů (CSS).
Pro hodnoty atributů značkovacího jazyka a vlastností stylových předpisů na tomto webu jsou použity relativní jednotky místo absolutních, čímž je zajištěno, že jeho obsah lze jednoduše zvětšovat či zmenšovat pomocí standardních nástrojů webových prohlížečů.

Kontrast a barevná diference:

Text stránky:

Luminosity

Normální - (úroveň kontrastu: 21,00)
Protanopia - (úroveň kontrastu: 20,86)
Deuteranopia - (úroveň kontrastu: 20,88)
Tritanopia - (úroveň kontrastu: 20,95)

Colour brightness/difference

Normal - rozdíl barev: 765/ kontrast: 255
Protanopia - rozdíl barev: 763/ kontrast: 254
Deuteranopia - rozdíl barev: 764/ kontrast: 254
Tritanopia - rozdíl barev: 763/ kontrast: 254


Navigační tlačítka:

Luminosity

Normální - (úroveň kontrastu: 10,28)
Protanopia - (úroveň kontrastu: 9,70)
Deuteranopia - (úroveň kontrastu: 11,40)
Tritanopia - (úroveň kontrastu: 10,20)

Colour brightness/difference

Normální - rozdíl barev: 560/ kontrast: 183
Protanopia - rozdíl barev: 517/ kontrast: 174
Deuteranopia - rozdíl barev: 548/ kontrast: 188
Tritanopia - rozdíl barev: 571/ kontrast: 183


Textová navigace:

Luminosity

Normální - (úroveň kontrastu: 6,36)
Protanopia - (úroveň kontrastu: 8,36)
Deuteranopia - (úroveň kontrastu: 5,02)
Tritanopia - (úroveň kontrastu: 6,39)

Colour brightness/difference

Normal - rozdíl barev: 535/ kontrast: 195
Protanopia - rozdíl barev: 554/ kontrast: 179
Deuteranopia - rozdíl barev: 502/ kontrast: 151
Tritanopia - rozdíl barev: 500/ kontrast: 190


Ke zprostředkování důležitých informací nejsou použity obrázky ani zvýraznění barvou. Stránky neobsahují žádné blikající animované grafické prvky

Elektronické adresy uvedené na těchto stránkách jsou z důvodu ochrany před nevyžádanou poštou zakódovány. Kliknutím na jejich odkaz aktivujete svého poštovního klienta.

Pro snadnější orientaci jsou použity tyto horké klávesy

H - Pro návrat na úvodní stránku
N - Stránka s nabídkou seminářů
F - Stránka s elektronickým formulářem
K - Stránka s kontaktními informacemi
B - Prohlášení o ochraně osobních údajů
W- Prohlášení o přístupnosti stránek
1 - Stránka s mapou webu
AUTORSKÁ PRÁVA

Copyright Villa Dreucici a.s. © 1999 - 2009. Obsah těchto internetových stránek podléhá ochraně autorských práv dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Informace na nich zveřejněné, včetně textu, fotografií, log, a opisovaných postupů, nesmějí být reprodukovány, předávány ani distribuovány bez předchozího souhlasu majitele.
Některé části webových stránek obsahují loga třetích stran, na která se obdobně vztahují autorská práva jejich držitelů.
Design by Webstudio JV-Arms © 1999 - 2009
Photo - Neoznačené fotografie - archiv Willa Dreucici a.s.

PODMÍNKY POUŽITÍ

Aktualizace podmínek použití
Villa Dreucici a.s. poskytuje informace uvedené na tomto webu jako veřejnou službu a vyhrazuje si právo  kdykoli je změnit a aktualizovat bez předchozího upozornění. Tisk materiálů uvedených na tomto webu a jejich využití pro osobní nebo studijní účely je povoleno bez omezení.
Publikovat obsah těchto stránek v tisku, na jiných webových stránkách nebo jakýmkoli jiným způsobem, je dovoleno pouze po předchozím souhlasu vlastníka.


Home  |  Privacy  |  Accessibility  |  Nahoru

Stránky villadreucici.eu obsahují validní kód XHTML 1.0 Strict| Stránky obsahují validní kód CSS| Stránky splňují podmínky bezbariérového přístupu minimálně podle WAI WCAG priority 2 | Google Pagerank - www.villadreucici.eu | S-Rank - www.villadreucici.eu | JyxoRank - www.villadreucici.eu |

Copyright Villa Dreucici, all rights reserved. © 2009
Webstudio JV-Arms © 1999 - 2009
Webmaster
Optimalizace PageRank