Česká verze   English version
     [CNW:Counter] |

Villa Dreucici - tvrz Dřevčice

Vítejte na tvrzi, jejíž historie se začíná psát již za Přemyslovců

Tvrz Dřevčice

historie tvrze sahá až k přemyslovským knížatům - první písemná zmínka o ní je datována rokem 1052 - patří mezi drobné, ale významné památky. Díky poměrně podrobně doloženým písemným zprávám o jejích majitelích se Dřevčická tvrz řadí k nečetným výjimkám mezi českými tvrzemi, neboť rovnocenná analogie podobného typu není prozatím známa. Nejstarší část tvrze patří k opevněným sídlům s obvodovou zástavbou při hradební zdi, která svým tvarem stojí na přechodu mezi kruhovým a pravoúhlým půdorysem, což řadí Tvrz Dřevčice do doby kolem 14. století.

se nachází v severovýchodní části stejnojmenné obce Dřevčice, ležící severovýchodním směrem od Prahy, nedaleko Brandýsa na Labem (cca 18 km z Václavského náměstí).

V rozsáhlém areálu bývalé tvrze,

sestávajícím z hlavní budovy s jedním nadzemním podlažím s výměrou 190 m2 a čtyř nadzemních podlaží o výměře 450 m2, doplněném vedlejší budovou o 140 m2.

je k dispozici 1049 m2 užitné plochy v budovách a 2 500 m2 pozemku, ohraničeného z jedné strany zdí a druhé dřevěnou palisádou.
Pro založení tvrze vybrali stavitelé místo situované na severním okraji vsi, na okraji výrazné přírodní terasy. Severní strana je postavena do již klesajícího terénu, přirozené opevnění východní strany tvoří mělká rokle, ve které se dnes nachází rybník.

Poté, co koncem 16. století přestává tvrz plnit svoji původní rezidenční a obrannou funkci a tím i ztrácí i svůj význam, byl obytný palác přestavěn na sýpku, a jako taková sloužila až donedávna.

Během své dlouhé historie byla Dřevčická tvrz několikrát postižena požárem. Poslední dochovaná zpráva o požáru, datována rokem 1729, říká: "Dřevčice. Poplužní dvůr, který roku 1726 vyhořel a roku 1728 byl vystavěn celý z kamene a pokryt šindelem. Celý je v dobrém stavu, uzavřen zdí."

Současný stav Dřevčické tvrze,

Příchodová cesta je lemována z jedné strany kamennou zdí s loučemi, z druhé strany stromy a dřevěnými hospodářskými staveními krytými šindelovými střechami, určenými pro chov koní, koz, ovcí a osla a plynule přechází do prostoru velkého nádvoří. To je lemováno dřevěným sloupovým loubím krytým šindelovou střechou, z jedné strany je uzavřeno kolovou palisádou se vzrostlými stromy a celé je obehnáno vysokou kamennou zdí. Uprostřed nádvoří je umístěna krytá studna. Od velkého nádvoří je kůlovou padací bránou odděleno malé nádvoří, ze kterého se samostatnými krytými vstupy vchází do jednotlivých budov. Centrální vstup budovy propojuje. Zhutněný povrch příchodové cesty i obou nádvoří, tvořený drobnými kamínky s jemným pískem, je prorostlý trávou.

Umožňuje její využití k pořádání nejrůznějších akcí, od historických který je výsledkem jednotlivých etap stavebních a interiérových úprav, slavností, přes akce pro uzavřené společnosti až po svatby v autentickém, ranně středověkém, historickém prostředí.

Interiér hlavní budovy tvrze,

Dřevěný s dubovými sloupy a průvlaky uloženými na dubových sedlech, se smrkovými a jedlovými trámovými stropy. Jednotlivá patra jsou propojena dřevěným schodištěm. Podlahu přízemí kryje původní zachovalá barokní cihlová dlažba, podlahy ostatních podlaží jsou dřevěné. Všechny patra jsou opatřena zamřížovanými okny, klasická sedlová střecha s dřevěnými krovy je krytá pálenou krytinou. Podzemní místnosti s původními románskými a ranně gotickými zdmi, jsou zastropeny valenými klenbami. Osvětlení je řešeno svíčkami s elektrickým přisvícením.

je upravený do podoby středověkého zájezdního hostince a poskytuje prostor pro cca tisícovku hostů, s dostatečným prostorem pro účinkující, tanec, nejrůznější soutěže apod.

Interiér vedlejší jednopodlažní budovy tvrze

je kamenný s dřevěnou podlahou a dvěma černými kuchyněmi s možností otevřeného ohně. Dřevěná střecha je podepřená sloupy a trámovím, uprostřed objektu se nachází původní 22,6 m hluboká studna. Prosklená okna jsou opatřena dřevěnými okenicemi. Osvětlení je stejně jako v hlavní budově řešeno svíčkami a elektrickým přisvícením a stejně jako v hlavní budově jsou i prostory této vedlejší budovy vytápěny.

poskytuje intimní prostředí, vhodné k pořádání oslav, svateb, promočních hostin apod. Osvětlení je stejně jako v hlavní budově řešeno svíčkami a elektrickým přisvícením a tak jako prostory hlavní budovy jsou i v této vedlejší budově vytápěny.

Přijměte pozvání ke krátké procházce tvrzí

Video - prezentace Odkaz otevře nové okno s video prezentací. Velikost videa ve formátu .wmv - 7,33 MB, délka záznamu 4:00 min.

Stáhnout video

Pokud Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání, můžete si video stáhnout 

Odkaz otevře nové oknos přehrávačem

NádvoříHome  |  Privacy  |  Accessibility  |  Nahoru

Stránky villadreucici.eu obsahují validní kód XHTML 1.0 Strict| Stránky obsahují validní kód CSS| Stránky splňují podmínky bezbariérového přístupu minimálně podle WAI WCAG priority 2 | Google Pagerank - www.villadreucici.eu | S-Rank - www.villadreucici.eu | JyxoRank - www.villadreucici.eu | Seo servis

Copyright Villa Dreucici, all rights reserved. © 2009
Webstudio JV-Arms © 1999 - 2009
Webmaster
Optimalizace PageRank