Česká verze   English version

Villa Dreucici

Malý exkurs do historie

Nádvoří tvrze  


vrz Villa Dreucici leží severovýchodním směrem 18 km z Prahy, Václavského náměstí.


oku 1052 daroval tvrz Villa Dreucici kníže Břetislav kostelu ve Staré Boleslavi.


oku 1332 žil na tvrzi Villa Dreucici šlechtic Bartoloměj Kokot.


oku 1364 žil na tvrzi Villa Dreucici Jan, biskup litomyšlský, který tu řídil záležitosti desátků svého města Svitavy. Koncem 80. let 14. století obsadili tvrz Villa Dreucici nepřátelé olomouckého biskupa Mikuláše, jmenovitě Aleš z Cimburka. Zanedlouho poté však připadla zpět olomouckému biskupství.


oku 1396 v dubnu byla tvrz Villa Dreucici z příkazu krále Václava IV. předána jejímu právoplatnému držiteli, biskupu Mikulášovi. Olomoučtí biskupové pak drželi tvrz Villa Dreucici několik let bez přerušení.


oku 1413 byla tvrz Villa Dreucici se dvorem zastavena "pro polepšení biskupství" se souhlasem administrátora olomouckého biskupství a antiochijského patriarchy Václava vratislavskému hejtmanovi Jankovi z Chotěmic.


oku 1437 získal tvrz Villa Dreucici pro svůj rod Jetřich Tluksa z Vrábí, neboť Jankovi zapůjčil 700 kop grošů, za což získal uvedeného roku právo držet tvrz Villa Dreucici s příslušenstvím na dobu čtyř let. Text vlastní zástavy je součástí listiny, v níž se však neuvádí Villa Dreucici jako tvrz, ale přímo jako hrad.


oku 1469 král Jiří Poděbradský obnovil zástavní list na tvrz Villa Dreucici za roční plat 10 kop 38 grošů.


oku 1472 potvrdil tento zástavní list také král Vladislav Jagellonský.

oku 1547, roku povstání části českých stavů a měst proti panovníkovi Ferdinandovi I. se potomek rodu Vrábských Jan dostal do popředí dějin a stal se dokonce jedním ze zástupců českých stavů. Po porážce povstání svoji aktivní účast Jan náležitě odpykal. Musel uznat své těžké provinění a jako trest mu bylo vyměřeno domácí vězení, pokuta 500 kop grošů, propadnutí svého majetku v léno a manská služba se dvěma koňmi.


o Janovi nastoupili v državu obou manství jeho synové Hynek a Karel, čímž začal další, velice dramatický úsek dějin tvrze Villa Dreucici.


oku 1562 se bratři Hynek a Karel soudili s hejtmanem sousedního císařského panství Brandýs ohledně lovu zvěře na jejich pozemcích.


oku 1584 zemřel poslední potomek z rodu Vrábských Hynek a byl pochován byl v dřevčickém kostele sv. Bartoloměje. Tvrz Villa Dreucici byla poté připojena i s příslušenstvím k brandýské doméně a tím ztratila svoji rezidenční funkci.

Noční nádvoří

 

Další info a foto na:
www.villadreucici.eu 
vladimir.zenisek(a)villadreucici.eu

Erb rodu Cimburků

 

Erb biskupství olomouckého 

Erb rodu Vrábských z Vrábí

biskupství litomyšlské

Erb biskupství litomyšlského

 


Home  |  Privacy  |  Accessibility  |  Nahoru

Stránky villadreucici.eu obsahují validní kód XHTML 1.0 Strict| Stránky obsahují validní kód CSS| Stránky splňují podmínky bezbariérového přístupu minimálně podle WAI WCAG priority 2 | Google Pagerank - www.villadreucici.eu Google Pagerank| S-Rank - www.villadreucici.eu S-Rank| JyxoRank - www.villadreucici.eu JyxoRank| Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz

Copyright Villa Dreucici, all rights reserved. © 2009
Webstudio JV-Arms © 1999 - 2009
Webmaster
Optimalizace PageRank